Innerlijke afstemming

Zelf-expressie

Individuele sessie

Zelf-expressie

Muzische

expressie

Muziek- en

Instrumentlessen

Herwaardering van het 'Zijn'

Ik heb gedachten, gevoelens en een lichaam.

En ik ben meer dan dat.

Er is voor ieder van ons een unieke pleke voorzien in de wereld.

Het is een plek die voorbij gaat aan dat wat verwacht wordt en steeds evolueert vanuit de eigen binnenwereld.

Deze plek durven zien en werkelijk accepteren leidt naar levenskunst.

Lees meer

Er liggen grote mogelijkheden in het onderwijs wanneer we durven zien dat het 'zijn' van een kind aandacht verdient om tot een evenwichtige ontwikkeling te komen.

De muzische ontwikkeling geeft die mogelijkheid en werkt van binnen naar buiten toe naar de gestelde leerdoelen.

Lees meer

Maak kennis met het bestaan in jou van een bron: jouw Innerlijke Bron van Zijn.

Of je als mens gebruik kan maken van die bron hangt voornamelijk af van 2 dingen: je bewustzijn over het leven, je bewustzijn over jezelf en je “stress-niveau”.

Welkom bij het 'levenskunst-leren'.

Lees meer

Heb je interesse in het muzisch-kunstzinnige, in Zelf-expressie?

Heb je interesse in een lezing over dit onderwerp?

info@radidjan.be - 0476/21 93 60

Heb je zin om rechtstreeks het creatief proces in te duiken via het leren bespelen van een muziek-instrument?

0476/21 93 60

www.muzieklesstudio.be

www.muzieklesstudio.be