Oefenen in

Levenskunst

Landkaarten voor een mens

in evolutie

Om jouw weg te vinden in het leven, om jou doelen zin en betekenis te geven vanuit wie je bent, krijg je elke dag levenservaringen die je op weg helpen.

Het beoefenen van levenskunst helpt je om op de meest effectieve wijze en in volle bewustzijn door deze ervaringen te gaan. Zodat zichtbaar wordt wat er in jou leeft en hoe jij jezelf met je unieke zijn dienstbaar kan maken voor je medemens.

Jouw leven wordt zo één creatief proces van verandering. Om daarin mee te stromen kan je kennismaken met onderstaande 'road-map'.

Het is de basis binnen elke individuele sessie.

Deelprocessen van levenskunst-leren


Wanneer we op zoek gaan naar de essentie van levenskunst, kunnen we niet anders dan het woord ‘kunstenaar’ vervangen door ‘mens’.

De bron van creativiteit -  de muze maakt zich immers kenbaar via de voornaamste ‘tools' van de mens:

Verbeelden (vanuit de geest, via het denken) – bewegen (door en met het lichaam, via het willen),

– verklanken (in afstemming met de ziel, via het voelen of afstemmen).
Een landkaart voor het levenskunst-leren


Het is perfect mogelijk om het levenskunst-leren in kaart te brengen, op een manier  die eenvoudig verstaanbaar is en die, wanneer men ermee aan de slag gaat, het kunstzinnig bezig-zijn stimuleert in al haar deelaspecten.  Daarvoor kunnen we gebruik maken van mijn schema van het creatief-muzisch werkveld. Alle concrete stappen die nodig zijn om een ‘wens’ of ‘idee’ tot een resultaat te brengen worden hier vertaald in kernwoorden die behoren tot een ontwikkelingsweg.


Door het herkennen van deze processen en ze deel te maken van je dagelijks leven, krijg je zicht op je ontwikkelingsweg en groeit je bewustzijn omtrent jouw taak hier op aarde.
Deelprocessen in een notedop


Bij het bekijken/ervaren van een creatief werkveld in de praktijk ontdek je als het ware vanzelf de deelprocessen, nodig om een creatieproces te doorlopen.


Een inspiratieproces start je met een verhaal waarin realiteit en fantasie met elkaar verweven worden. Al wat nog niet gecreëerd of gemaakt is, behoort tot het domein van de dromen en de wensen. Doorheen het proces terugkomen op ‘dromen en wensen’, wekt de passie en de verbeeldingskracht.


Een ontwikkelproces start door het uitproberen van allerlei spelletjes met als ingrediënten het verbeelden, verklanken en bewegen. Het is het deelproces wat de meeste ruimte inneemt. Er dient heel wat geëxperimenteerd te worden alvorens de noodzakelijke ingrediënten om van hieraf verder te gaan, voelbaar en zichtbaar beginnen te worden.


Tijdens het leerproces worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt. Dit is een fase waarin moed om zichzelf te tonen, vertrouwen in het eigen kunnen en discipline om verder te oefenen / vol te houden worden aangescherpt. Het leerproces betekent ook tot een begrensd doel komen: een product, een dienst, een performance, …


Het integratieproces is een uitnodiging om de opgedane ervaringen opnieuw te beschouwen door middel van tekeningen, collages, bespreking en een feestelijk afsluitmoment. We verzamelen die dingen waarin we gegroeid zijn en waarderen elkaar voor het resultaat en de afgelegde weg.

Er is hier plaats voor zowel kritische als waarderende reacties. De begeleider dient alleen over zichzelf en de deelnemers te waken dat mogelijke kritiek geformuleerd wordt vanuit  ontwikkelingsperspectief. Het is al goed én je mag nog steeds bijleren.

Dit in tegenstelling tot kritiek vanuit resultaats-perspectief: dit dien je te bereiken en je bent er nog lang niet. Waardering en in de bloemetjes zetten, dient de hoofdtoon te vormen.