Bouw mee

Huis aan de Bron

Ieder mens beschikt over een Goddelijke bron.

Wie daar interesse in heeft

en van daaruit wenst te leven,

is welkom.

Levenskunst in de praktijk

Stuur een bericht, bel of kom langs

- als je interesse hebt om mee te bouwen

- als je een groot stuk grond beschikbaar weet met     

  gebouwen erop

- als je graag op de hoogte wordt gehouden


0476/21 93 60

info@jankoenders.be

Wat zijn voor ons de uitgangspunten voor SAMENLEVEN & WERKEN die ontwikkeld mogen worden in de nieuwe tijd?

Onvoorwaardelijke

Liefde

Evenwichtige

Wisselwerking

Niet

Weten

     3.     “We erkennen dat we niet weten” - al ons doen en laten vraagt voortdurend bijstellen om ervoor te zorgen dat we niet overstag gaan voor één middel / één doel / één wijsheid. Zodat we beseffen dat we deel zijn van een groot geheel, waar we geen overzicht over hebben. Wijsheid draagt zorg voor de evolutie van elke mens, van elk wezen op deze aarde en dus ook voor de evolutie van de aarde zelf.


Zodat we ‘het doel heiligt de middelen’ kunnen ombuigen naar ‘doel en middelen zijn deel van onze gezamenlijke evolutie’.


     2.     Het voorzien in een EVENWICHTIGE WISSELWERKING, zodat liefde naar jezelf en liefde naar de ander, alsook liefde voor de aarde (de bron van onze materialen) en liefde voor de gemeenschap (die ons draagt en ons laat wonen en werken) in balans wordt gebracht.


Zodat we structuren gebaseerd op misbruik kunnen omvormen tot structuren gebaseerd op liefde.


     1.     het leren werken met onvoorwaardelijke liefde.  Het uit zich in concreto in al onze verbindingen en de wijze waarop we daar mee omgaan. In de structuur van het concept care development wordt het weergegeven in de ‘ZORG VOOR RELATIES / PARTNERS’.


Zodat het hedendaagse egoïsme kunnen ombuigen naar betrokkenheid.


Helen en

Genezen

Opspringend

Hart

Iedereen

Man & vrouw

     6.     We erkennen het principe van leerling-leraar in onze bijeenkomsten en de ontwikkeling van onze projecten. Dat betekent dat ieder van ons mag leiden én volgen. Dat ieder, ongeacht ervaring, leeftijd en diploma’s zeggenschap heeft in elke bijeenkomst. Zodat we de idee dat we ‘een centrale macht’ (lees bestuur, CEO, …) nodig hebben kunnen ombuigen naar een gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid, vrijheid en engagement.


     5.     We richten ons op die beelden, die projecten, die ervaringen die ons hart doen opspringen, die ons doen glimlachen en enthousiast maken en we zijn dan ook bereid dat los te laten waar geen vreugde uit gehaald kan worden.


     4.     Er is veel te ‘genezen’ op deze aarde en in de mensen die we ontmoeten / waar we mee samenwerken.  Niemand van ons is perfect (= vrij van pijn) en iedereen mag fouten maken, zodat we van onszelf kunnen leren en groeien in waar we mee bezig zijn. Daarom werken we met duidelijke mandaten en verstevigen we het eigenaarschap van een idee, zodat we machtsstrijd kunnen ombuigen naar verantwoordelijkheid dragen.

     

Er is veel schade berokkend door het eigengewin vooraan te zetten. Daarom bouwen we in onze projecten steeds concrete ideeën in om terug te kunnen geven aan de gemeenschap die ons herbergt en aan de aarde die ons van middelen voorziet.


                               Innerlijke Waarheid

7. We hechten veel  belang aan het in communicatie gaan met elkaar, vanuit het innerlijk weten. We zijn op zoek naar die mensen die bereid zijn hun levende innerlijke waarheid ten dienste te stellen van het geheel. Dat vraagt in meer of mindere mate innerlijk bevrijd zijn van vormen van gehechtheid aan verlangens en gedachten.  Openheid voor de innerlijke waarheid is een houding, een manier van in het leven te staan. Samen kunnen we dan bouwen aan een waarheid die groter is dan onze persoonlijke waarheid.