Neem deel

Concept Care Development

Wat we wensen voor onszelf en onze kinderen

is niet zo ver af als we denken.

We kunnen er vandaag mee beginnen.

Verken het nieuwe samenwerken


_______________________________________________________________________________________

INVESTEREN IN RELATIES & PARTNERS


We investeren in relaties en partners. De structuur maken we ondergeschikt aan de mensen die er deel van uitmaken. Zodat geld & eigendom gaandeweg

een andere betekenis kunnen krijgen.______________________________________________________________________________________

AANDACHT VOOR EVENWICHTIGE UITWISSELING


We gebruiken meerdere vormen van uitwisseling: geld, opleiding, hand-en spandiensten, ter beschikking stellen van machines, ter beschikking stellen van know-how & ervaring & visie,

ter beschikking stellen van ruimtes en grond.______________________________________________________________________________________

DOEL EN MIDDELEN ZIJN DEEL VAN ONZE GEZAMENLIJKE EVOLUTIE


     -      Bij elk onderwerp, en in elke fase van een project, mogen vragen gesteld worden.

     -      We oefenen ons in het raadplegen van onze innerlijke bron.______________________________________________________________________________________

STIMULEREN VAN VERANTWOORDELIJKHEID


-We zijn ten allen tijde bereid om te luisteren naar onszelf en naar elkaar. Wie ‘eigenaar’ is van           een idee behoudt het zeggenschap, het laatste woord en de eindverantwoordelijkheid voor

een project.

-We zorgen voor een open en uitgebreide communicatie, waarin iedere deelnemer evenveel                recht van spreken heeft.

-We geven bewust ‘mandaten’ aan mensen die een onderdeel van het project op zich nemen.______________________________________________________________________________________

3-VOUDIG WINSTMODEL


In het berekenen van de winst zijn er steeds 3 begunstigden: het bedrijf - de gemeenschap - de aarde. Elk project besteedt een deel van de winst aan de lokale gemeenschap en aan de vernieuwing van de aarde-bronnen.______________________________________________________________________________________

SPREAD THE VISION


- We richten ons op die beelden, die projecten, die ervaringen die ons hart doen opspringen, die ons doen glimlachen en enthousiast maken en we zijn dan ook bereid dat los te laten waar geen vreugde uit gehaald kan worden.

- We nemen initiatieven waarvan we weten dat mens en aarde er zijn voordeel mee kan doen en           we trachten onze producten en diensten voor zoveel mogelijk mensen ter beschikking te                stellen. Van lokaal naar internationaal.______________________________________________________________________________________

BETROKKENHEID IN WOORD EN DAAD


     -     Elke deelnemer wordt gevraagd zijn expertise én zijn dienstbaarheid in te zetten

     -     Elke deelnemer onderschrijft de gezamenlijke visie en engageert zich om er ook daadwerkelijk naar te handelen

     -     Elke deelnemer engageert zich om deel uit te maken van de BRONORGANISATIE-bijeenkomsten.

     -     Elke deelnemer engageert zich om te investeren in de BRONORGANISATIE, die deze werking           mogelijk maakt.Fundamenten voor samenwerken & leven in de nieuwe tijd

Stuur een bericht, bel of kom langs

0476/21 93 60

info@jankoenders.be